Preguntes freqüents
< Tots els temes

Pagament d’una reserva

Per poder formalitzar la reserva en un allotjament concret i per a una data/es concreta/es es sol·licitarà el pagament d’un % del total de la reserva i serveis extres contractats en concepte de dipòsit. Aquest dipòsit s’haurà d’abonar via targeta de crèdit/dèbit.

Si l’entitat bancària no autoritza el cobrament a la targeta que l’Usuari utilitzi com a mitjà de pagament, se us mostrarà a l’Usuari, a la pàgina web una advertència informant-vos que el pagament no s’ha pogut realitzar. Per tant, si es produeixen aquestes incidències, la reserva no podrà ser confirmada.

Un cop finalitzat el procés de sol·licitud de reserva, si l’entitat bancària accepta el càrrec del dipòsit a la targeta subministrada pel client a aquest efecte al llarg del procés, es procedirà a remetre la confirmació de reserva corresponent a l’adreça de correu electrònic prèviament facilitada pel client. Des d’aquell moment quedarà directament formalitzat el contracte d’allotjament entre l’allotjament que es tracti i el client, actuant en tot moment Central de Reserves de Refugis i Albergs de Catalunya (OCI MULTIEDRIC, S.L.) únicament en qualitat d’intermediària.

L’import restant s’haurà d’abonar directament a l’allotjament i aquest serà el que hagi d’emetre la factura de serveis pel total de l’abonat.

IMPORTANT: recordar que no tots els allotjaments tenen TPV per cobrar amb targeta a causa de les seves infraestructures, connexions, entre d’altres. Visita la fitxa de cada refugi per assegurar-te, si no recorda portar diners en efectiu per fer el pagament restant.

Juntament amb aquest correu de confirmació es remetrà el corresponent Núm. de reserva, que en tot cas haurà de ser presentat a efectes identificatius a l’allotjament i ser admès en el moment de la seva arribada a aquest.