Preguntes freqüents
< Tots els temes

Normes de convivència

Per al bon funcionament dels refugis de muntanya cal que tots els i les usuàries tinguin la màxima cura en el bon ús, conservació i aprofitament de les instal·lacions i material. Amb aquesta finalitat, i per tal d’aconseguir aquest propòsit, s’estableixen les normes següents:

a) Queda expressament prohibit:

 • Encendre foc o cuinar fora dels llocs destinats i assenyalats per a aquesta funció.
 • Romandre en els dormitoris després de les 9:00 h del matí, llevat del cas de malaltia.
 • Fumar.
 • Accedir als dormitoris amb botes i material de muntanya o d’esquí, els quals hauran de ser dipositats en els llocs previstos a tal efecte.
 • El funcionament de tota mena d’aparells sonors que puguin molestar a la resta d’usuaris.
 • L’entrada de tota mena d’animals, tant dels usuaris com de les responsables del refugi.
 • L’ús de la zona no guardada com a tal. Mentre estigui oberta la zona guardada, se’n podrà fer ús, en casos d’emergència degudament justificada.

b) Cal que tots els usuaris i usuàries:

 • Guardin silenci absolut durant el període comprès entre les 22:00 i les 7:00 hores. Totes les entrades i sortides del refugi dins d’aquest horari es faran amb el màxim de compte i respecte vers la resta d’usuaris i usuàries.
 • Deixin els estris emprats totalment nets i recollits.
 • Respectin les normes de seguretat establertes, les quals estaran exposades en el refugi.
 • Recullin totes les escombraries i deixalles generades i les portin al lloc corresponent.