Preguntes freqüents
< Tots els temes

No presentar-se a un allotjament

NO PRESENTACIÓ PER PART DEL CLIENT AL REFUGI (“NO SHOW”) SENSE PREVI AVÍS PER LA SEVA PART:

En els supòsits de no presentació per part dels clients a l’allotjament de què es tracti sense haver-ne avisat prèviament (cosa que es coneix comunament com “NO SHOW”), l’usuari perdrà el 100% de la paga i senyal.