Preguntes freqüents
< Tots els temes

Cancel·lació d’una reserva

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA PER L’USUARI UNA VEGADA CONFIRMADA:

Tal com disposa l’article 103 l) del Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en els contractes que fan referència al subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents de servir d’habitatge si els contractes preveuen una data o període d’execució específic, com és el cas, als usuaris no els assisteix el dret a desistiment de les vendes a distància consistent en el dret a desistir del contracte a distància per qualsevol causa amb dret a devolució de l’import íntegre abonat en el termini dels 14 dies naturals comptats a partir del dia de subscripció del contracte.

Per tant, en aquest cas si l’usuari sol·licita la cancel·lació de la reserva de l’allotjament li serà aplicable el que disposa la Clàusula relativa a la “Cancel·lació de la reserva per l’usuari una vegada confirmada” que podràs trobar a les “Condicions de Reserva i anul·lacions” d’aquesta web. Ho trobaràs també fent clic aquí.

L’Allotjament retindrà el següent percentatge de la paga i senyal:

  • 25% de la paga i senyal si s’anul·la abans de 15 dies a la data d’entrada
  • 50% de la paga i senyal si s’anul·la entre 7 i 15 dies a la data d’entrada
  • 100% de la paga i senyal si s’anul·la dins dels 7 dies abans de la data d’entrada.

(Els percentatges indicats anteriorment també s’aplicaran si la cancel·lació és per causes meteorològiques).

En cas d’anul·lació, la Central de Reserves de Refugis i Albergs de Catalunya (OCI MULTIEDRIC S.L.), descomptarà de la quantitat a tornar, 3€ IVA Inclòs per reserva i persona, en concepte de despeses de gestió i despeses bancàries.