CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA PER L’USUARI UNA VEGADA CONFIRMADA:

L’allotjament retindrà el següent percentatge de la paga i senyal:

  • 25% de la paga i senyal si s’anul·la abans de 15 dies de la data d’entrada*
  • 50% de la paga i senyal si s’anul·la entre 7 i 15 dies abans de la data d’entrada*
  • 100% de la paga i senyal si s’anul·la dins dels 7 dies abans de la data d’entrada*

(Els percentatges indicats anteriorment també s’apliquen si la cancel·lació és per causes meteorològiques).

*IMPORTANT: el dia d’entrada al refugi NO es compta en el càlcul del número de dies de preavís.

En cas d’anul·lació, OCI MULTIEDRIC S.L., descomptarà de la quantitat a retornar, 3€ per reserva i persona, en concepte de despeses de gestió i despeses bancàries.

NO PRESENTACIÓ PER PART DEL CLIENT AL REFUGI (“NO SHOW”) SENSE PREVI AVÍS PER PART SEVA

En els supòsits de no presentació per part dels clients en l’allotjament de què es tracti sense haver avisat prèviament (el que es coneix comunament com “NO SHOW”), cada refugi determina la seva pròpia política de penalitzacions, la qual serà degudament informada a l’usuari abans de la formalització de la reserva. *L’usuari perdrà el 100% de la paga i senyal.

Pots veure les condicions de contractació, comunicació, reserva i anul.lacions completes AQUÍ